"Met alle respect, maar.."

/
Machtsvertoon is niet altijd herkenbaar. In een aandeelhoudersvergadering of teamoverleg bijvoorbeeld klinken beledigingen vaak in eerste instantie beschaafd. Net als de titel van dit bericht. Een mogelijk manier om een machtsstrijd effectief op te lossen, is door de 'relationele boodschap' die er in vervat zit, te benoemen.