Waarom kiezen voor mediation?

Vrees voor een opgelegde beslissing

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid. Ontbreekt het engagement aan één van beide zijden, dan kan de mediation worden stopgezet.

Angst om troeven uit handen te geven zonder garantie op succes

Alles wat u met elkaar en met de mediator uitwisselt, is strikt vertrouwelijk.

Dat geeft u ruimte om argumenten en informatie vrijelijk uit te wisselen. Daarom komt u via mediation sneller tot een oplossing.

Angst voor eenzijdig advies

Een mediator geeft nooit advies aan één van beide partijen en heeft nooit belang bij de inhoud van de eindafspraken.

Een MfN-register mediator moet zich aan die kernwaarde houden.

Tegenzin om het probleem uit handen te geven

Het is uw probleem dat om een oplossing vraagt. Bij mediation zoekt u, in overleg met de andere partij, zelf naar de oplossing. De mediator begeleidt dat proces.

U bent aan zet en kan dus niet gebonden worden aan iets waar u niet achterstaat.

Bezorgdheid om de uitkomst

Die bezorgdheid is bij mediation ongegrond. Aangezien u samen met de andere partij aan de oplossing werkt, komt die in ieder geval tegemoet aan uw belangen.

Bovendien bent u pas gebonden aan de uitkomst zodra u beider handtekeningen op de vaststellingsovereenkomst staan.

Angst voor een quick-fix

Middels mediation komen partijen vrijwillig tot een akkoord, dat ze bovendien zelf vormgeven. De mediator begeleidt het proces en toetst slechts de uitkomst.

In de praktijk blijkt dat de acceptatiegraad van een zelfgekozen oplossing meestal veel groter is dan bij een door een rechter opgelegde oplossing.

Mediation biedt dan ook een oplossing die stand houdt en die zonder problemen wordt nagekomen.

Vrees dat de andere partij niet genoeg kennis van zaken heeft

De mediator signaleert wanneer kennis van zaken bij partijen ontbreekt. Zij kunnen dan over een bepaald punt advies inwinnen bij een externe adviseur. Op die manier hoeft dat dan ook geen beletsel te zijn om er toch samen uit te komen.

Willen partijen allebei gezamenlijk over een bepaald punt juridisch advies inwinnen bij de mediator, dan kan dat ook.

Angst voor een aanslepend conflict

De uiteindelijke oplossing wordt verwoord in een vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 e.v. BW). Duiken er toch problemen op, dan kan de nakoming worden afgedwongen bij de rechter.

Deze afdwingbare beslissing biedt dus evenveel zekerheid als een gerechtelijke uitspraak.

Ongeduld

Omdat mediation vaak op korte termijn kan plaatsvinden en een snelle doorlooptijd heeft, is het tijdbesparend.

Gebrek aan budget

De prijs van een mediationtraject is vele malen lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.

Angst voor imago- of reputatieschade

Mediation biedt u de mogelijkheid het conflict in besloten kring op te lossen.

Dankzij de vertrouwelijkheid hoeft u ook na afloop van de mediation nergens voor te vrezen.

Angst dat praten niet meer mogelijk is

Een van de kernvaardigheden van een mediator is de toepassing van de-escalerende technieken. Daardoor is praten weer mogelijk.

Ook de vertrouwelijkheid zorgt voor een veilig klimaat waarin u, maar ook de andere partij, alle grieven op tafel kan leggen.

Dat gezegd zijnde: indien partijen gebruik maken van machtsmiddelen, dreigementen, fysiek geweld (lose-lose stadium) dan heeft het geen zin om aan mediation te beginnen.

Onderzoek samen met de mediator of mediation een oplossing kan bieden voor uw probleem. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.