• Indicaties dat u zich in een conflict bevindt

  U bevindt zich in een conflict indien:

  • communiceren stroef verloopt: u mailt nu i.p.v. te bellen
  • u geen info doorkrijgt of zelf geen info (meer) geeft
  • wantrouwen heerst: u dubbelcheckt alles en de ander doet dat ook
  • zich coalities vormen: u spreekt over de ander en zoekt bondgenoten.

  Dat u naast strijdige doelen of belangen ook nog steeds gemeenschappelijke belangen heeft, sluit niet uit dat u zich in de conflictfase bevindt.

 • Wat zijn succesindicatoren voor mediation?

  Een hoge kans op slagen (80% – 90%) is te verwachten bij een combinatie van de volgende motieven:

  • partijen willen een snelle oplossing
  • partijen willen de oplossing in eigen hand houden
  • partijen vinden maatwerk een betere oplossing dan een formele beslissing.
 • Welke troeven biedt mediation?

  • vertrouwelijkheid
  • een transparant proces
  • beheersbare kosten
  • een oplossing die aansluit bij uw situatie
  • de-escalatie
  • een afdwingbare oplossing zodat afspraken ook worden nagekomen.
 • Wat doet een legal mediator precies?

  • effectief luisteren
  • vragen stellen waardoor alle belangen boven tafel komen
  • vertrouwelijkheid bewaken
  • weerstand ombuigen
  • voorlichting geven afgestemd op u en uw conflict
  • onderzoeken of mediation een passende oplossing kan bieden
  • de motivatie van beide partijen toetsen en versterken
  • de bereidheid scheppen om een wederzijds aanvaardbare oplossing te zoeken
  • onderhandelingsruimte aan beide zijden toetsen
  • brainstorming aanmoedigen en in goede banen leiden
  • de gevonden oplossing toetsen op de realiteitswaarde en duurzaamheid ervan
  • de oplossing vastleggen in een juridische overeenkomst die bindend is.
 • Wanneer biedt mediation geen uitweg?

  Mediation heeft zeer weinig kans van slagen

  • in geval van een ernstige machtsonbalans
  • indien één van de partijen er helemaal geen heil in ziet en er er geen enkele bereidheid is tot praten of onderhandelen
  • indien één van de partijen mediation beschouwt als een zwaktebod
  • indien partijen niet afzien van machtsmiddelen
  • als partijen elkaar alleen nog schade willen toebrengen
  • als één van de partijen belang heeft bij een vertragingstactiek.

Vraagt u zich af of uw situatie verholpen kan worden door mediation? Aarzel niet langer. Kom vrijblijvend kennis maken.