Professionele achtergrond

In 2005 werd Louise, met onderscheiding, Master in de Rechten.

Aan de Balie te Brussel deed Mr. Louise Dancet als advocaat vijf jaar ervaring op met de oplossing juridische geschillen. In haar ervaring kon rechtspraak vaak geen bevredigende, duurzame oplossingen bieden aan haar opdrachtgevers en dat frustreerde.

Na haar verhuizing van Brussel naar Amsterdam ging zij op zoek naar een duurzame oplossing voor conflicten die de autonomie van partijen respecteert.

Voor ICTRecht ontwikkelde Louise de dienst Mediation als alternatieve geschiloplossingsmethode en begeleidde ze bedrijven uit de IT branche om samen met hun conflictpartij (opdrachtgever, leverancier, mede-vennoot etc.) hun geschil op te lossen. Aanleiding zijn tegengestelde belangen op het vlak van intellectueel eigendom, aansprakelijkheid of commerciële afspraken.

Louise volgde in 2012 de ADR opleiding tot Legal Mediator waarna zij is gecertificeerd als MfN-registermediator. Het MfN is het landelijk kwaliteitsregister voor mediators en kijkt toe op naleving van de beroepsethiek door mediators. Zo is Louise bij schending van haar geheimhoudingsplicht via het MfN tuchtrechtelijk te vervolgen. Haar mediatorcode bij het MfN is: M12607.

Daarnaast is Louise lid van ZAM (Zuidas mediation), de specialisatievereniging voor de zakelijke mediationmarkt.

De oprichting van een eigen volwaardige mediationpraktijk was een logische vervolgstap. En zo geschiedde met Unfold Conflicts, opgericht eind 2013. Onderwerp van de geschillen die Louise helpt op te lossen, zijn samenwerkingsconflicten.

Zo bemiddelt Louise in zakelijke geschillen die spelen tussen bedrijven onderling, tussen de eigenaren/oprichters, vennoten, (internationale) team leden of aandeelhouders. Daarnaast coacht ze ook kaderleden en ondernemers op het vlak van conflicthantering.

Voor de beroepsopleiding van ICM Opleidingen & Trainingen leidt Louise andere mediators op en voor The School of Life in Amsterdam geeft zij de class Beter Leren Ruzie Maken.

Daarnaast geeft Louise twee keer per jaar een praktijkgerichte workshop conflictmanagement en onderhandelingstechnieken aan ondernemers, bij de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Louise’s online CV vindt u hier.

Aandacht voor verschillen

Louise is niet bang om bij het oplossen van geschillen te kijken naar de verschillen die spelen tussen partijen in visie, bedrijfscultuur, of persoonlijkheid. Dat is vaak ook nodig om het probleem boven water te krijgen.

Haar ervaring als oud advocaat, ICT jurist, mediator en coach zorgt ervoor dat Louise in vele werelden thuis is.

Dat geldt ook voor culturele verschillen, die ze aan den lijve heeft ondervonden. Haar ouders, haar beide zussen, en zijzelf emigreerden. Voor een liefde pendelde ze eerder vele jaren tussen Malta en Brussel, en voor haar Nederlandse echtgenoot waagde Louise het echt te emigreren. Dat leverde haar persoonlijke inzichten op in cross-border verschillen, misverstanden en conflicten.

Vele situaties lenen zich voor mediation. Louise bemiddelde eerder succesvol in tal van grensoverschrijdende samenwerkingsconflicten.

Een greep uit enkele van die situaties waarbij mediation zorgde voor een oplossing die aanvaardbaar is voor alle partijen:

  • een productaansprakelijkheidsclaim tussen een Belgisch en een Nederlands bedrijf
  • een samenwerkingsconflict tussen een Franse manager en zijn Nederlands team
  • een geschil omtrent intellectuele eigendom tussen een Nederlandse ontwikkelaar en zijn Spaanse opdrachtgever
  • etc.

Louise’s kennis van en persoonlijke ervaring met internationale verschillen in managementstijl, organisatiecultuur en leiderschap leidden daarnaast tot de ontwikkeling van Cross-border mentoring voor managers die in een internationale context werken. .

Onderscheidend vermogen

Wat Louise onderscheidt  als professional en als persoon is de combinatie van haar zakelijke aanpak en haar emotionele intelligentie.

Dankzij haar analytisch redeneervermogen en uitzonderlijk observatievermogen maakt Louise scherpe analyses. Ze ziet sneller dan anderen wat het onderliggend probleem zou kunnen zijn en onderzoekt en toetst haar observaties door écht te luisteren.

Klik hier om te lezen in welke woorden haar opdrachtgevers haar diensten en persoonlijkheid omschrijven.