Visie

Een conflict dat onopgelost blijft, berokkent u schade.

Een conflict negeren, heeft nog nooit iemand een oplossing gebracht. In tegendeel, de tegenstellingen verergeren en frustratie neemt toe.

De andere partij dagvaarden, biedt geen sluitend maatwerk en meestal ook geen oplossing.

Professionals en ondernemers weten waar de oplossing ligt, maar raken verstrikt in de eigen dynamiek van het conflict.

Begeleid door een deskundige mediator kunnen partijen hun conflict wél zelf oplossen.

Missie

Het conflict in de ogen kijken, lucht op en biedt kansen.

Ook zakelijke conflicten zijn in de kern een vertrouwensbreuk. Daarom ligt de oplossing ervan bij u.

Waar standpunten geen zicht geven op een oplossing, doen de belangen achter die standpunten en posities dat wel.

Door mediation komen alle belangen op tafel. De oplossing die u daarna samen met uw conflictpartij vorm geeft, is daarom een duurzame oplossing.

Louise zorgt ervoor dat u na het geschil weer verder kunt, ook zonder mediator.

Wat een mediator precies doet, leest u hier.

Achtergrond van Louise Dancet

Louise heeft tien jaar professionele ervaring met conflicten, eerder als advocaat en nu als legal mediator, trainer en coach.

Mr. Louise Dancet is MfN-register mediator en oprichter van Unfold Conflicts.

Louise bemiddelt in zakelijke geschillen, die spelen tussen bedrijven onderling, tussen de eigenaren/oprichters, vennoten, (internationale) team leden of aandeelhouders. Ze coacht ook kaderleden en ondernemers op het vlak van conflicthantering.

Voor de beroepsopleiding van ICM Opleidingen & Trainingen leidt ze nieuwe mediators op en voor The School of Life in Amsterdam geeft ze de class Beter Leren Ruziemaken.

Wat Louise onderscheidt als persoon en als professional is de combinatie van haar zakelijke aanpak en goed ontwikkelde emotionele intelligentie én haar Vlaams accent.

Doordat Louise in verschillende landen heeft gereisd, gewoond en gewerkt, spreekt ze naast Nederlands ook vloeiend Frans en Engels en spreekt ze Spaans. Haar emigratie naar Nederland heeft haar voeling gegeven met haar eigen blinde vlekken. Dat was pijnlijk, maar heeft haar professionele bekwaamheid versterkt.

Klik door voor meer informatie over haar achtergrond en expertise.

Ervaring met grensoverschrijdende geschillen

Conflicten tussen professionals of bedrijven met een verschillende achtergrond kennen hun eigen dynamiek.

Het is opmerkelijk hoe individuele en culturele gevoeligheden bedrijven en individuen zowel verbinden als verdelen.

Louise Dancet heeft culturele verschillen aan den lijve ondervonden. Ze werd geboren in Bogotà, studeerde in Brussel en Barcelona en pendelde voor een liefde vele jaren tussen Malta en Brussel. Niet alleen haar ouders, haar beide zussen, maar ook zijzelf emigreerde (naar Nederland). Al deze ervaringen leverden inzichten op in culturele verschillen, misverstanden en conflicten.

Vele situaties lenen zich voor geschiloplossing door een interculturele mediator. Louise bemiddelde eerder succesvol in onder andere volgende situaties:

    • een productaansprakelijkheidsclaim tussen een Belgisch en een Nederlands bedrijf
    • de verdeling van vermogen tussen een Italiaanse en haar Amerikaanse echtgenoot
    • een geschil omtrent intellectuele eigendom tussen een Nederlandse ontwikkelaar en zijn Spaanse opdrachtgever.

Dankzij haar sensitiviteit voor verschillen –  die hun oorsprong niet alleen hebben in culturele omgangsvormen maar ook in de persoonlijkheid van partijen of de respectievelijke bedrijfsculturen  – kan Louise gerichter resultaten boeken.

In een notendop

Unfold Conflicts focust op constructieve confrontaties en biedt de-escalatie. Daardoor worden situaties weer hanteerbaar.