Een legal mediator zet heel wat vaardigheden in:

 • effectief luisteren
 • technieken die het conflict de-escaleren
 • vragen die de belangen van de conflictpartijen achterhalen
 • vertrouwelijkheid en het bewaken daarvan
 • omgaan met weerstand
 • voorlichting afgestemd op u en uw conflict
 • onderzoeken of mediation voor het voorliggende probleem een passende oplossing biedt
 • vragen die de motivatie van beide partijen traceren en versterken
 • de bereidheid scheppen om een wederzijds aanvaardbare oplossing te zoeken
 • onderhandelingsruimte aan beide zijden toetsen
 • de gevonden oplossing vastleggen in een juridische bindende overeenkomst.