• Indicaties dat u zich in een conflict bevindt

  Zodra uw doelen, belangen of waarden onverenigbaar lijken met die van een ander heeft u een conflict.

  U bevindt zich in een conflict indien:

  • communiceren met de ander stroef verloopt: u doet nu alles via mail i.p.v. telefonisch
  • de samenwerking vastloopt: u krijgt geen info meer of u geeft geen info meer door
  • u de ander wantrouwt of de ander u wantrouwt: u dubbelcheckt alles
  • u coalities sluit: u spreekt nu vaker over dat bedrijf dan tegen uw contactpersoon bij het bedrijf.

  Dat u naast strijdige belangen, ook nog steeds gemeenschappelijke belangen heeft, sluit niet uit dat u zich in de conflictfase bevindt.

  Nu u zich in een conflict bevindt, kunt u overwegen het conflict te laten mediaten. Hier leest u wat een mediator voor u kan betekenen.