• Voor wie?

  Deze verdieping is voor leidinggevenden en zelfstandige ondernemers. 
  Voornamelijk leerdoel: relaties goed houden én tegelijkertijd zakelijke belangen behartigen.

  Het aantal deelnemers beperkt zich tot maximaal 5.

  U gaat technieken en interventies toegepast op uw eigen (werk)context zelf ervaren en oefenen.
  Wilt u achterover leunen en theorie aangeboden krijgen, dan kiest u beter niet voor deze Verdiepende Training.

 • Programma

  Luisteren en de-escaleren

  Luisteren naar impliciete boodschappen is de meest moeilijke en tegelijk meest nuttige vaardigheid om de angel uit een conflict te halen. Gelukkig is luisteren naar onderliggende belangen een vaardigheid die je kan aanleren. Je zal ervaren hoe je door middel van luisteren en doorvragen tot de kern komt en ervoor zorgt dat je gesprekspartner zich ook gehoord voelt.
  Methode: Motiverende Gespreksvoering (Rollnick en Miller), Non-violent Communication (M. Rosenberg), empathisch luisteren (B. Brown) en schiltechnieken
  Werkvorm: ervaringsgericht.

  Luisteren naar jezelf

  The biggest challenge is yourself. Soms zit je jezelf in de weg. Alle theoretische kennis en aangeleerde vaardigheden ten spijt lukt het dan niet om een conflict uit te praten, een obstakel uit de weg te gaan en een deal te sluiten die jouw belangen dient. Dan moet je niet met een ander, maar met jezelf aan de slag.
  Methode: The Work (K. Byron), The Inner yes Method (W. Ury)
  Werkvorm: ervaringsgericht.

  Jouw conflictstijl onderzoeken (coachingssessie)

  Er zijn drie dominante conflictstijlen (vermijden, doorduwen of toegeven) die je in de weg kunnen gaan zitten. In de korte één op één coachingssessie met Louise onderzoek je welke conflictstijl jij instinctief het meest aanhangt. Ook zal je leren anticiperen op je eigen conflictstijl en de daarmee samenhangende valkuilen.
  Methode: TKI Conflict Model (R.H. Kilman en K.W. Thomas)
  Werkvorm: ervaringsgericht.

  Onderhandelen en waarde toevoegen

  Door onderhandelen voor te bereiden aan de hand van een effectieve methode ontwikkeld aan Harvard University blijf je weg uit de win-verlies modus en kom je tot creatieve oplossingen voor belangentegenstellingen uit jouw werkpraktijk.
  Methode: Waardevermeerderend onderhandelen (R. Fisher en W. Ury)
  Werkvorm: ervaringsgericht.

  Vals spel pareren

  Kritiek, drogredenen, chantage en ultimatums behoren jammer genoeg tot het arsenaal van sommige gesprekspartners. Weten dat die technieken ontstaan uit angst helpt je nog niet om ze te pareren. Daarom leer je sabotage te herkennen en effectief te pareren.
  Werkvorm: herkennen van alledaagse (zakelijke) manipulatietechnieken

 • Veiligheid

  Louise Dancet is mediator en trainer. Haar garantie is absolute vertrouwelijkheid. Die discretie vloeit voort uit haar geheimhoudingsplicht als MfN-gecertificeerde legal mediator. Het MfN is het kwaliteitsregister voor mediators in Nederland en kijkt toe op naleving van de beroepsethiek door mediators. Louise’s persoonlijke mediatorcode bij het MfN is: M12607.

  Daarnaast houdt zij zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat na afloop alle notities (al dan niet digitaal) gemaakt gedurende de een mediationtraject of training, worden vernietigd.

 • Investering

  De verdieping neemt 2x een hele dag in beslag.
  De deelnameprijs bedraagt € 725,- excl. b.t.w. en is inclusief:

   • een individuele intake (inventarisatie van uw werkcontext + persoonlijke leerdoelen)
   • voorbereidende opdracht
   • één op één sessie met Louise over uw individuele conflictstijl
   • geïllustreerde samenvatting per programma-onderdeel en literatuurlijst
   • koffie en thee
   • 2 x lunch ter plaatse bij Meet Berlage.
 • Opbrengst

  In deze verdieping krijgt u de vaardigheden aangereikt om voor iedere discussie een uitweg te vinden, samen met de ander.
  U leert uw grenzen op tijd aangeven, grenzen van anderen respecteren en daardoor constructief onderhandelen of samenwerken, maar ook onvrede, vijandigheid of een gevoel van afwijzing bespreekbaar en hanteerbaar maken.

  Constructief Confronteren levert goede zakelijke relaties op, en een grotere tevredenheid bij opdrachtgevers, afnemers, zakenpartners, medewerkers en last but not least, bij uzelf.

  En blijvende, goede relaties betekenen een hoger rendement op alle vlak.

 • Data

  De verdieping wordt 1x per jaar gegeven. De volgende verdiepende training zal plaatshebben in het voorjaar van 2017.

  Wilt u uw plaats reserveren of heeft u vragen, u bent welkom om contact met me op te nemen.

 • Locatie

  Locatie is Meet Berlage op vijf minuten wandelafstand van het centraal station in Amsterdam.

 • AANMELDEN

  Durft u het aan? Klik hier om aan te melden via de contactpagina!

  Ik neem vervolgens contact met u op voor kennismaking en intake.

 • Testimonials

  Ik heb de (verdiepende) training als heel prettig ervaren:

  – een veilige sfeer
  – helder programma
  – prettige medecursisten
  – nadruk op praktijk vond ik belangrijk en prettig. De meeste eye openers kreeg ik tijdens de rollenspellen!

  Freekje Bots, eigenaar Bots BodyWorks & BBW Verzuim

  In een kleine groep hebben we 2 middagen heldere en bruikbare informatie gekregen over én geoefend met conflict management. Louise’s ervaring als mediator en advocate maakt dat ze heel praktische voorbeelden geeft, en ook direct in de praktijk laat zien hoe je naar win-win oplossingen toe kan werken. Elke groep heeft zo z’n eigen dynamiek en verwachtingen. Louise maakte deze inzichtelijk en nam ons mee in haar programma, zonder de individuen uit het oog te verliezen: heel erg leerzaam!

  Wendy, Business developer Lifetec 

  Twijfel je nog? Lees hier nog meer testimonials van deelnemers die u voorgingen of neem contact op met Louise.