Een vermijder, ik?

Weet jij van jezelf hoe jij reageert in een moeilijke situatie?
Dit artikel helpt conflictvermijders om eerlijker én effectiever te worden.

Conflictstijlen

Een paar weken geleden keek ik met een creatief bedrijf uit Amsterdam hoe zij Beter kunnen Ruzie Maken . Daarom bespraken we plenair de manier waarop ieder van hen omgaat met belangentegenstellingen. Ik was aangename manier toen één van de zaakvoerders deelde dat hoewel hij ambieert om conflicten bespreekbaar te maken, hij moeilijkheden maar al te vaak uit de weg gaat.

De aanleiding voor zijn zelfinzicht was dit conflictstijlenmodel:

model

Het model geeft vijf verschillende conflictstijlen weer. Deze zijn afhankelijk van de mate waarin we ons bereidwillig (horizontale as) of assertief (verticale as) opstellen.

Hoewel ieder van ons gebruik maakt van alle vijf deze stijlen neigen we in moeilijke omstandigheden toch naar slechts één bepaalde stijl (of maximaal twee).

Veel mensen – waartoe ik ook behoor – beantwoorden de vraag hoe zij zelf met conflicten omgaan op een manier die past bij hun zelfbeeld, maar niet per se waar is. Dat zelfbedrog kan zijn ingegeven door de illusie dat wie sociaal en assertief is ook effectief met conflicten omgaat.

Om echt conflict-vaardig te worden, is het cruciaal te ontdekken hoe jij omgaat met moeilijke situaties.

Zelftest voor vermijders 

Hier volgt een korte zelftest voor wie belangentegenstellingen stelselmatig vermijdt, maar zich daar niet bewust van is.

Indien jij daartoe behoort, zal je vaak:

  1. ‘Ja’ zeggen, maar vervolgens toch iets anders doen dan wat je gevraagd werd of dan dat je toezegde te doen.
  2. Je mond houden en jezelf inprenten dat het niet de moeite van een discussie waard is.
  3. Vaak overleggen en tijdens het gesprek geen knoop doorhakken, maar een nieuw overleg inplannen.
  4. Denken dat het managen van de verwachtingen van mensen om je heen hun probleem is en niet het jouwe.
  5. Een moeilijk gesprek steeds uitstellen omdat je ‘te druk’ bent.
  6. Over een problematische situatie klagen tegen een persoon die er onrechtstreeks bij betrokken is in de hoop dat die zich ermee bemoeit en het probleem (ook voor jou) oplost.
  7. Zeggen ‘Blijf het vooral aangeven’ terwijl je niet zit te wachten op input.

Herkenbaar?

Wanneer wel vermijden en wanneer niet

Confrontaties uit de weg gaan, is natuurlijk niet per definitie slecht. Hieronder vind je handvatten voor je afweging.

Destructief vermijden

Vaak zorgt onze angst of schaamte ervoor dat we moeilijkheden hardnekkig ontkennen. Ontwijken lijkt dan de easy way out.

Ontwijken is echter ineffectief en zelfs schadelijk, wanneer:

Jouw belangen op het spel staan en die belangen zwaarwegend zijn.

De belangen op het spel staan van mensen die afhankelijk van je zijn.

De belangen op het spel staan van mensen van wie jij afhankelijk bent.

In duurzame samenwerking spelen bijna altijd zwaarwegende belangen die onderling verbonden zijn. In structurele samenwerkingen is ontwijken dan ook per definitie schadelijk. Als iemands belangen structureel niet gediend worden en dit niet bespreekbaar is, zal de samenwerking stuklopen of verzuren.

Vooral in vlakke organisaties hebben medewerkers (maar ook leiders voor zover die er zijn) de neiging om belangrijke beslissingen uit te stellen uit angst de sfeer te verpesten. De paradox is echter dat het steeds vooruit- of wegschuiven van moeilijke situaties juist taboes doet ontstaan en in stand houdt: en taboes verzieken goede verstandhoudingen.

Effectief vermijden

Ontwijken is effectief wanneer:

De inzet laag is en er dus geen grote belangen bij betrokken zijn.

De situatie heel complex is, de context gevoelig en de tijd daarentegen erg beperkt.

De machtspositie van de ander dermate groot is dat een confrontatie jou zal beschadigen.

Ook als tijdelijke oplossing kan ontwijken een goede uitweg zijn. Bijvoorbeeld om je zakenpartner, echtgenote of teamlid de kans te geven af te koelen voordat jij jouw versie geeft. Of als meer tijd nodig is om eerst alle ontbrekende informatie aan te vullen.

Opkomen voor je belangen 

Blijkt het op basis van bovenstaande criteria het verstandigst om niet te ontwijken? Help jezelf dan om de confrontatie aan te gaan door volgende vragen luidop te beantwoorden:

Wat zou het je kunnen opleveren om je uit te spreken?

Wat zou het de mensen om je heen (of diegenen die afhankelijk van je zijn) opleveren als jij je uitspreekt?

Wat is het ergste dat kan gebeuren als jij je uitspreekt?

Nu weet je wat je te doen staat.

Het wordt wennen om je vaker uit te spreken , maar zodra je ziet hoeveel het jou en de mensen om je heen oplevert, wordt het steeds gemakkelijker.

Twijfel je nog of jij vastzit in de vermijdende conflictstijl en daardoor conflicten veroorzaakt of verergert? Wil je je belangen beter behartigen zonder meer conflicten te krijgen?
Neem dan contact met me op.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *