Op zoek naar een beter alternatief voor ‘vechten of vluchten’?

Moeilijke situaties of moeilijke mensen laten zich pas oplossen als wij daar het initiatief toe nemen. Alleen komen de meesten onder ons niet verder dan Overtuigen (wat vaker niet dan wel werkt), Vechten of Vluchten.

Nochtans zijn er legio andere – en vooral veel effectievere – middelen.

Bijna iedereen probeert eerst om de ander te overtuigen met argumenten. Als dat niet lukt en de spanning stijgt, schakelen we quasi ongemerkt door naar een primaire reactie. Welke dat is, zal afhangen van uw aard en van de situatie.

Wie de gewoonte heeft op te schakelen naar forceren (vechten dus) zal zijn macht gebruiken om de ander te kleineren of onder druk te zetten (voorbeelden: valse deadline opvoeren, iets juist expres laten liggen of escaleren via iemand ander met een gezagspositie).

Wie echter neigt naar terugtrekken (vluchten of bevriezen) of het in de gegeven situatie als enige optie ziet, zal de ander ontwijken, andere (samenwerkings)relaties aanknopen en zijn verlies nemen.

Hebt u daarentegen de volgende methoden al eens geprobeerd:

 • ontdek het probleem van de ander
 • bied hulp aan
 • vraag degene die u in de weg zit om Advies
 • zeg eens sorry
 • schakel een persoon in die de ander wél vertrouwt

Hieronder hoe u dat doet.

1. Ontdek het probleem van de ander

oor

Afgelopen week belde een zeer redelijke man mij. Hij was – tot zijn eigen verbazing – in conflict gekomen met het bedrijf dat hij de opdracht had gegeven onderhoudswerken uit te voeren aan zijn pand. Dat had geleid tot een hoogoplopende discussie over de hoogte van de factuur en nu lagen de werken stil.

De man die ik sprak,had nochtans, zodra de communicatie vastliep, de uitvoerder een aantal schikkingsvoorstellen gemaild.
Die voorstellen had hij gebaseerd op tarieven van een bevriende vakman vanuit de gedachte dat diens tarieven zonder twijfel redelijk waren. De uitvoerder echter had zelfs niet gereageerd op de voorstellen.

Niet gek, aangezien die niet had kunnen bijdragen aan de totstandkoming ervan.

Hebt u de aanbetaling wel gedaan?‘ vroeg ik.

Dat het achterwege laten van de aanbetaling bij aanvang van de werken het begin van de moeilijkheden was geweest, is een gok van mij, gebaseerd op mijn ervaring met vaklieden en hun allergieën.

Om tot een oplossing te komen, moet u te weten komen wat zijn probleem is.

Hoe u dat doet, is minder moeilijk dan het lijkt. De ander opbellen en vragen naar zijn wrevel is de snelste uitweg. Vervolgens kunt u uw probleem toelichten en bespreken welke oplossing beide problemen kan wegnemen. En klaar is kees.


2. Bied hulp aan

supervrouw

Conflicten (burenruzies, familieruzies, echtelijke ruzies en net zo goed zakelijke ruzies) worden vaker veroorzaakt door onmacht en onvermogen dan door onwil.

Komt de ander zijn afspraken jegens u niet na, dan kunt u vloeken, schelden of tegen uw partner klagen. Veel effectiever is om te ontdekken waar de schoen knelt en samen te kijken wat daar aan valt te doen.

Laatst maakte ik me ontzettend kwaad op een doorverwijzer die een vraag om een offerte voor mijn diensten had laten doodbloeden.

Ik realiseerde me pas achteraf dat ik ook had kunnen zeggen: ‘Ik zie dat je geen contact hebt opgenomen met bedrijf X, wat kan ik doen om te helpen?

3. Vraag degene die u in de weg zit om Advies 

advies

U bent vast ook al eens horendol geworden van een telefonist van Vodafone, Interpolis, Electrabel (of gelijk welke andere grote aanbieder) die zegt u erg graag te willen helpen, maar dat om één of andere beperking van bevoegdheid, functie of protocol niet te  kunnen.

Het is dan heel erg aantrekkelijk om die persoon aan te spreken op zijn logisch boerenverstand en uit te leggen dat er nochtans een eenvoudige oplossing bestaat voor het probleem dat u heeft, en om, als de ander blijft weigeren, zelf ook stug te worden.

Mijn leven is een pak gemakkelijker geworden sinds ik op die momenten zeg: ‘Wat adviseert u mij dat ik doe?

Dan zakt de weerstand aan overzijde en gaat je gesprekspartner met u meedenken (halleluja!).


4. Zeg eens sorry

sorry humor

Het woordje ‘sorry’ is van onschatbare waarde. Ik ben het daarom eens met Aernoud Bourdrez: Als je het echt meent, lost ‘sorry zeggen’ vaak meer op dan een hele batterij topadvocaten.


5. Schakel iemand in die de ander wél vertrouwt

Als u om de één of andere reden niet aanvaardbaar bent als gesprekspartner voor degene met wie u graag tot een oplossing zou willen komen, heeft het geen zin om verder aan te dringen.

Er is een andere uitweg. Zoek een geschikte facilitator voor uw gesprek met de ander.

Onderzoek wat de ander nodig heeft om wel in gesprek te gaan en vraag wie wel een aanvaardbare gesprekspartner zou zijn. Sta daarbij open voor zijn suggesties.

De kans is groot dat er iemand komt bovendrijven die u beiden vertrouwt en die niet bang is om zich hier aan te wagen.

Die persoon kan het gesprek namens u voeren of het gesprek tussen u en de ander vergemakkelijken door bij het gesprek aanwezig te zijn en de vertaalslag te maken. Zorg er samen voor dat zijn of haar rol voor iedereen duidelijk is.

1 antwoord
 1. klaas hansen
  klaas hansen zegt:

  bedenk dat het beeld dat je vooraf hebt jou het probeem heeft opgeleverd.Blijf daarom niet blindelings vertrouwen op het “idee dat”en vooral niet het beeld dat ontstaat vanuit woede.Daarmee hou je het probleem in stand en schetst allen variaties van het probleem.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *